fbpx

אין תחליף למגע אנושי בגוף ובנפש; 

כל אחד מאיתנו זקוק לו קצת אחרת, בצורה מדויקת עבורו. 

תמיד אפשר להתיידד עם הגוף, גם אחרי שנים של זרות וחשדנות כלפיו;

 ניתן להגשים את החלום לרקוד גם עשרות שנים אחרי שנקבר בפנים. 

כדי לרפא פצעים צריך להוציא אותם לאור השמש – לתת להם מילים, להקשיב להם, להבין אותם, להכיר אותם; 

כשעושים זאת בתוך טיפול, פוגשים לא רק פצעים אלא גם שמחה, לא רק כאב אלא גם הנאה. 

כל התהליכים הללו – חיבור לגוף, גילוי החופש לנוע, מגע בפצעי הנפש שלנו – מורכב לעשות אותם לבד, לפעמים בלתי אפשרי; 

יש דרכים שכדאי ללכת בהן יד ביד עם אדם אחר, אדם שלומדים לסמוך עליו. 

לדרך הזו נוכל לצאת יחד.